Chúng em của hiện tại,

sẽ dành cả thanh xuân cho anh.

Vì anh đã dành cả thanh xuân cho team.

Chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau

mà không hề nghĩ suy.

Gặp nhau là duyên phận,

làm chung cũng là duyên phận.

Chẳng ai biết tương lai sau này.

Dù sau này có nhiều việc quá...

mà stress cả đám bên nhau

cũng đừng quên rằng

chúng ta đã dành...

tất cả điều tuyệt vời nhất cho nhau.

Happy birthday anh!!!